Hypnoterapi kan hjælpe dig ud af depression

Hypnose sessioner kan hjælpe dig ud af din depression eller forbedre din tilstand.

Sammen klarlægger vi den underliggende årsag der har udløst din depressive tilstand, din ensomhed, fortvivlelse og måske lave selvværd mv, men det som er årsagen til det du oplever. Det kan være oplevelser, situationer, relationer og ting som er sket i dit liv, der kan henføres direkte til disse følelser som har udløst din depression.

Hypnose terapi er en effektiv form for nænsom terapi, og hvor jeg arbejder med de underliggende følelser ved tristhed, modløshed og depression.

Der er de neurokemiske ændringer som giver dig en depression og depression er en tilstand eller sygdom, karakteriseret ved følelser af sorg, ensomhed, fortvivlelse, Følelsen af, at være i en “lang mørk tunnel uden at kunne se lyset”, lavt selvværd, og selvbebrejdelse med tegn som omfatter tilbagetrækning fra socialt samvær, samt symptomer såsom tab af appetit og søvnløshed og det betyder at noget er undertrykt.

Med hypnoterapi finder vi ud af, hvilke følelser, oplevelser, overbevisninger etc., der ligger til grund for din depressioner er altså årsagen. Det kan ligge mange steder, ofte handler det eksempelvis om din opdragelse eller har noget at gøre med de mennesker du er omgivet af, eller der har påvirket dit liv. Når man er depressiv tænker man langt mere destruktivt og sort end når man er rask.

Disse tanker kan sagtens være indlært fra din tidlige barndom eller ungdom, og derfor oplever du måske tilbagevendende depressioner. På en måde kan man sige, at du i forvejen er hypnotiseret.

Måske har dine forældre indirekte fortalt dig, at livet er farligt og har været overdrevent beskyttende over for dig. Derved har du måske mistet tillid til dig selv som mester af eget liv. Eller omvendt, at du har oplevet et familiemønster, præget af utryghed, manglende omsorg etc.

Det giver sig måske nu til udtryk ved, at du føler dig utryg, angst, er bange for at miste kontrol, mangler selvtillid og tro på dig selv osv. osv.

Det kan også være, at du er blevet mobbet i skolen, og derfor har fået et negativt syn på dig selv hvor du ikke føler at du er noget værd eller er god nok. Dvs. at du har et tillært tankemønster som er uhensigtsmæssigt for dig,- og her kan jeg hjælpe dig og med hypnose erstattes din destruktive måde at tænke på, med en positiv udviklende og sen anden positiv måde at tænke og anskue livet på.