Lad mig hjælpe dig videre

Som psykoterapeut og hypnotisør, så kan jeg hjælpe dig ud af din depression eller forbedre din tilstand og sammen finder vi vej til en bedre livskvalitet.

Sammen klarlægger vi, den underliggende årsag der har udløst din depressive tilstand. Det kan være dårligt selvværd, ensomhed, fortvivlelse, stress og udbrændthed, svigt, sorg mv.

Vi finder ud af hvad der er årsagen til det du oplever

Det kan være oplevelser, situationer, relationer og ting som er sket i dit liv, som vi henføre direkte til de følelser som har udløst din depression. Derefter kan jeg anvende mine psykoterapeutiske og hypnotisør færdigheder til at hjælpe dig nænsom videre i livet for få arbejdet din depression.

Hypnose terapi er en effektiv form for nænsom terapi mod depression

Med hypnose arbejder jeg med de underliggende følelser ved tristhed, modløshed og depression.

Der er de neurokemiske ændringer som giver dig en depression og depression er en tilstand eller sygdom, karakteriseret ved følelser af:

  • Sorg
  • Ensomhed
  • Fortvivlelse
  • Følelsen af at være i en “lang mørk tunnel uden at kunne se lyset”
  • Lavt selvværd, og selvbebrejdelse med tegn som omfatter tilbagetrækning fra socialt samvær

Samt symptomer såsom tab af appetit og søvnløshed og det betyder at noget er undertrykt.

Hvad ligger til grund for din depression?

Med hypnoterapi og samtaleterapi finder vi ud af, hvilke følelser, tanker, oplevelser og overbevisninger etc., der ligger til grund for din depressioner.

Årsagen kan ligge mange steder og ofte handler det eksempelvis om din opdragelse eller har at gøre med de mennesker, som du er omgivet af, eller mennesker der har påvirket dit liv. Når man er depressiv tænker man langt mere destruktivt og sort end når man har det godt og er i balance.

Tanker fra den tidlige barndom

Disse tanker kan sagtens være indlært fra din tidlige barndom eller ungdom, og derfor oplever du måske tilbagevendende depressioner.

Måske har dine forældre indirekte fortalt dig, at livet er farligt og har været overdrevent beskyttende over for dig. Derved har du måske mistet tillid til dig selv, og din evne til at mestre dit eget liv. Eller omvendt, at du har oplevet et familiemønster, præget af utryghed, manglende omsorg etc.

Det kan komme til udtryk som utryghed, angst, manglende selvværd m.v.

Måske er du blevet mobbet og har fået en negativ selvopfattelse af dig selv. Derved kan du have tillært dig tankemønstre som er uhensigtsmæssige.

Her kan man med hypnose terapi erstatte din destruktive måde at tænke på, og du vil udvikle nye positive tankemønstre, følelser, samt adfærdsændringer, så du vil kunne anskue livet fra en mere positiv vindel med mere modstandskraft til livets udfordringer.