Hypnose er nænsom terapi til stress

Hypnose er måske det mest effektive værktøj til stressreduktion, fordi der arbejdes i underbevidstheden. Her ændres tankemønstre, følelser og adfærd, samt betydningen af problematikker.

fzdfagagd

dkagfkhdfgækadgkød

Slip af med stress

Hypnose og stressreduktion

Stress forløb hos Dorte Hannibal

Sammen tilrettelægger vi et stress forløb, som passer til dig og din situation. Kontakt mig og hør nærmere om dine muligheder.

Hypnose er måske det mest effektive værktøj til stressreduktion og stress er invaliderende, når man i alt for lang tid har været på “overarbejde” og i konstant alarmberedskab. At du måske i længere tid har skulle løbe hurtigt for at kunne følge med og ikke komme bagud. Du har måske skulle kæmpe for sine værdier, været for perfektionistisk. Måske er for mange opgaver lagt på dine skuldere, måske er der indgribende livsændringer i dit liv, som skilsmisse, dødsfald, fyring mv. Årsagerne kan være mange, men fælles giver de dig psykisk og fysisk udmattelse.

Ved få sessioner i min klinik vil du opleve en markant forbedring af din livssituation. Du vil hurtigt kunne mærke mere overskud til igen, at kunne trække vejret og tro på varig bedring af din situation. Finde flere ressourcer til at lave den forandring som din stress er et symbol på, at du behøver lave i dit liv.

Stress er nemlig et tegn på, at der skal ske forandring, hvis du igen skal have det godt. Det kan være ændring af gamle tankemønstre, vaner og værdier.

Vi arbejder ud fra hele din livssituation, så du kan finde en ny retning i livet. Det er både dit arbejdsliv, privatliv som er under revision og du skal ind og mærke om dit liv ser ud som du ønsker det, hvad kan ændres, hvad skal du lære at acceptere mv.

Via hypnotiske effektive teknikker, samt samtaleterapi og coaching  skabes en varig forandring for dig, så du ikke falder tilbage i de gamle mønstre – og dermed kan genskabe energi og overskud,  mærke livsglæden igen.

Hvad er stress

For at forstå det skal vi helt tilbage til vores grundliggende overlevelsesmekanismer. Vi mennesker er indrettet så smart, at når vi står overfor en potentiel “fare”, som når vi er pressede, så danner vores krop automatisk stresshormoner. De vigtigste er adrenalin, noradrenalin og kortisol.

Stresshormoner

Adrenalin og noradrenalin er akut- og korttidsstress hormoner.
Adrenalin skal vi bruge til at kæmpe eller flygte, hvis der opstår en farefuld situation, hvorimod noradrenalin er det stof der giver os et kick, når vi er i en “spændende” situation.

Efter en periode med stress skal din hjerne have en pause til restitution.  Så efter du har været i stressende situationer, og når faren er drevet over, så skal din krop have lov til at neutralisere stresshormonerne, og det gør den, når den får  ro og fred – det er tid til en pause.

Stress forsvinder ikke bare og det som har udfordret dig, forsvinder heller ikke bare. Så derfor er det vigtigt, at se på din livssituation med helikopter perspektiv og lave de ændringer som er nødvendig for, at du bliver fri for stress og alt hvad der følger med. Se på dit arbejdsliv og privatliv med udfordringer som er der, for de ikke forsvinder ikke bare uden du aktivt får lavet ændringer eller får defineret for dig selv hvad der er vigtigt for dig,  hvilken betydning ting i dit liv skal have og du får lavet priotering struktur i dit liv, som du kan fungere med i fremtiden .

Nu begynder kroppen så at danner langtids stresshomonet kortisol.
Kortisol giver os i begyndelsen ressourcer til at klare de stigende krav til vores fysiske og psykiske krop, vi tilpasser os omstændighederne og klarer tilsyneladende de stigende krav. Men i virkeligheden er vi for nedadgående, og langtids-stressen øger vores risiko for at komme til at lide af mange fysiske og psykiske sygdomme. Vi er nemlig kommet i en tilstand hvor vi nedbryder mere i kroppen end vi opbygger.

De 4 stressfaser

 • Begyndende udmattelse
 • Udbrændthed
 • Akut- eller korttids-stress
 • Langtids stress der tilsyneladende

Årsager til stress på jobbet

 • Højt tempo i arbejdet, hyppige deadlines og stort tidspres.
 • For stor arbejdsmængde.
 • Høje følelsesmæssige krav.
 • Manglende indflydelse.
 • Manglende forudsigelighed.
 • Konflikter, chikane og mobning.
 • Alvorlig sygdom, pårørende til alvorlig syge, dødsfald i nærmeste omgangskreds.

Stressreducerende hormoner

Vores krop er heldigvis også selv i stand til at danne stressreducerende hormoner som melatonin og serotonin. Melatonin er et søvnhomon og serotonin er kroppens eget lykkehormon. Begge hormoner kræver mental afslapning, en tilstand hvor hjernen slapper af, og her er hypnose relevant og effektivt.