Har du dårligt selvværd og selvtillid, så kan du styrke det med Hypnose, NLP og psykoterapi.

Du kan få ændret din selvopfattelse og værdsætte dig selv for den person du er, så du inde i kernen af dig selv, føler dig værdifuld med selvrespekt og er i accept af hvem du er.

Et dårlig selvværd kan være roden til mange problematikker i ens liv. Du har selv ansvaret for at ændre dit dårlige selvværd og din selvtillid, det kan gøres på mange måder, men en af de effektive og nænsomme måder er i hypnose kombineret med NLP.

Med NLP teknikker i hypnose arbejder man i underbevidstheden og opnår derfor nemmere de resultater og det mål du ønsker for dit liv.

Når jeg arbejder med dit selvværd og din selvtillid kigger vi bl.a. på dine begrænsende overbevisninger som ofte er en af årsagerne til at man ikke vil/kan give slip på sine udfordringer og problemer. Det samme gælder dine værdier, som også kan være vigtige at få se på og måske ændret på.

Selvværd

Selvværd er den grundlæggende opfattelse du har af dig selv, og din opfattelse af dine værdier. Dit selvværd blev mest udviklet indtil du kommer i puberteten, men du kan udvikle det gennem hele livet.

Følelsen af selvværd er uafhængig af om du har opnået succes i livet som f.eks. en god uddannelse og godt job, har mange venner mv., så kan du stadigvæk have et dårlig selvværd inde i kernen af dig selv.

Selvværd er den accepteret og anerkendelse som du tænker andre har af dig, og hvilken refleksion du har af dig selv.

Dårligt selvværd ligger ofte bag udfordringer og problemer.

Er du eller har du været i krise, så kan dit selvværd godt ændre sig

Dit selvværd kan få et knæk, hvis du oplever store udfordringer i dit liv, og kommer du ikke selv tilbage derefter til et godt selvværd, så er Hypnose og Psykoterapi at anbefale, da selvværdsproblemer er roden til mange dårlige ting som tankemylder, angst, modløshed og depression m.v., som er nogle af de lidt mere alvorlige ting. Det gør at din livskvalitet bliver forringet og alt bliver mere besværligt, hvis man har dårlige følelser og tanker.