Om NLP

NLP er Neurolingvistisk programmering – nervesystemets eget sprog i form af ord, følelser, indre billeder og meget mere. Vores indre dialog, samt dialogen med andre mennesker spiller en vigtig rolle i forhold til vores tanker og adfærd her i verden.

Vi kan opnå vores ønskede mål, ønsker og drømme ved at anvende et sprog, der hjælper os, når vi er i dialog med os selv og med andre mennesker.

Hvad er NLP-terapi?

NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering. Det er en almen viden om, hvordan vores nervesystem har et komplekst sprog i form af billeder, lyde, følelser og indre dialog, som vi hele tiden anvender til at bearbejde vores opfattelse af virkeligheden med.

Det er denne opfattelse vi forholder os til – ikke selve virkeligheden. Vi anvender alle sammen ubevidst NLP hele tiden, idet vi ser visuelle billeder, hører lyde og har en indre dialog, vi føler fysiske ting og har kropsfornemmelser. NLP-terapi er en moderne form for psykoterapi.

NLP arbejder med den teori, at mennesker har deres egen model af verden og oplever verden som de nu gør, og samtidig har de også det indre potentiale, som skal anvendes for at de kan nå det mål de har sat sig. I NLP terapi er der mange praktiske værktøjer, som der kan arbejdes med, for at opnå adgang til disse indre ressourcer og skabe positive forandringer.

NLP er en forbløffende hurtig form for terapi, som på en blid måde skaber oplevelser og positiv udvikling. Den kan f.eks. anvendes til at afkode uhensigtsmæssige handlingsmønstre og indkode nye positive mønstre, som derved giver mennesker en større bevidsthed. Alt dette foregår ofte i en let trancetilstand eller i hypnose hvis det ønskes, hvorved den logiske tænkning bliver sat i baggrunden og man får adgang til det ubevidste sind, der hvor man lettere kan lave forandring.